Przedszkole nr 8 im. J.Ch. Andersena
tel/fax: 15 864 1484

Oferta edukacyjna

SZANOWNI RODZICE

Od 01.03.2019r rozpoczyna się rekrutacja dzieci do naszego Przedszkola. Mamy do zaoferowania dobrze wyposażoną bazę lokalową: piękne, przestrzenne sale dydaktyczne, salę gimnastyczną, gabinety specjalistyczne: gabinet psychologa, logopedy, zajęć rewalidacyjnych, terapii autyzmu i salę Integracji Sensorycznej (SI). Wokół przedszkola jest piękny plac zabaw dostosowany do potrzeb dzieci.

Obejmujemy opieką 180 dzieci. Jeśli jest taka potrzeba zapewniamy zajęcia specjalistyczne dzieciom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, z opinią z PPPP, na prośbę rodziców, a także w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zapewniamy dodatkowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dzieciom z różnymi dysfunkcjami.

Specjalistycznej pomocy udzielają: psycholog, 2 logopedów, specjalista SI, 10 oligofrenopedagogów, 5 terapeutów autyzmu, 3 specjalistów terapii pedagogicznej, 2 pedagogów specjalnych.

W grupach integracyjnych pracuje jednocześnie dwóch nauczycieli, w tym - wspomagający.
W przedszkolu zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna z dużym doświadczeniem zawodowym, pracująca z oddaniem na rzecz dzieci i przedszkola. Funkcjonuje również Grupa Wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, która pełni funkcję doradczą, wspierającą i integrującą rodziców.

Każdemu dziecku stwarzamy szanse rozwoju na miarę jego możliwości. Stosujemy różnorodne metody pracy, spośród nich warto wyróżnić: Program Aktywności Knillów, Ruchu Rozwijającego W.Sherborne, Alternatywne Metody Komunikacji AAC, Bajkoterapia, Relaksujące Masażyki, Pedagogika Froebla ( Dar Zabawy). Realizujemy także programy autorskie - Zachwyt w Przedszkolu, Leśna Przygoda, Bawimy się w zuchy. Realizacja tych programów stwarza dzieciom z dysfunkcjami możliwość wielozmysłowego poznawania świata.

Nasze przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom i rodzicom, otwartą na ich potrzeby i oczekiwania.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej.

10-03-2019, Agata Karwacka
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.