Przedszkole nr 8 im. J.Ch. Andersena
tel/fax: 15 864 1484

Realizowane Projekty

Świętokrzyskie Dwujęzyczne Przedszkolaki!


Świętokrzyskie Dwujęzyczne Przedszkolaki! to działanie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, którego celem jest wdrożenie rozwiązań dwujęzycznych w świętokrzyskich przedszkolach. Nasze przedszkole jest wśród dwudziestu placówek, które będą pełnić rolę modelowych w kontekście dwujęzyczności.

Wyłonione w procesie rekrutacji placówki, otrzymały wsparcie merytoryczne i rzeczowe w postaci:

- materiałów dla wychowawcy (bez kwalifikacji do nauczania języka angielskiego) w wersji cyfrowej i drukowanej wraz z kompletem pacynek;

- dostęp do materiałów w wersji cyfrowej dla nauczyciela z kwalifikacjami do nauczania języka angielskiego do codziennej, kontekstowej, interaktywnej edukacji językowej wraz z wszelkimi pomocami multimedialnymi, kartami obrazkowymi oraz plakatem w wersji cyfrowej;

- scenariusze interaktywnych codziennych zabaw z dziećmi dla nauczyciela języka angielskiego w wersji tradycyjnej – drukowanej.

Liderami Projektu są:

- Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,

- Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,

- Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Grupą, która realizuje ten projekt w Przedszkolu nr 8 w Staszowie jest grupa dzieci czteroletnich " Słoneczka".


Od 01.09.2018r. do 31.12.2018 r. realizacja projektu " Dzieci Natury" finansowanego przez Ośrodek Działaj Lokalnie i Fundację Aktywizacji
i Rozwoju Młodzieży w Staszowie.

Projekt zakończony 31.08.2014 r.

Projekt zakończony 31.08.2016 r

Projekt„Na dobry początek! Gmina Staszów dla przedszkolaków” wspófinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego z Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałania 8.3.1. Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej.

28-01-2022, Agata Karwacka
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.