Przedszkole nr 8 im. J.Ch. Andersena
tel/fax: 15 864 1484

Zajęcia w grupie integracyjnej inspirowane szkoleniem z projektu POWER

Zajęcia w grupie integracyjnej inspirowane szkoleniem

z projektu POWER

Temat: Usprawnianie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej oraz doskonalenie umiejętności zapamiętywania.

Cele ogólne:

 utrwalenie potrzebnego rytmu i płynności dla dobrej kondycji ręka – oko

 rozwijanie sprawności słuchowej i identyfikacji dźwięków

 wdrażanie do pokonywania stawianych trudności,

 wyrabianie właściwej postawy podczas zajęć

Cele operacyjne:

Możliwe do osiągnięcia:

 dziecko potrafi skupić uwagę nad wykonywanym zadaniem

 dziecko utrwali zasób doświadczeń akustycznych i słownictwa

 dziecko doskonali spostrzegawczość i koncentrację

 dziecko potrafi samodzielnie i prawidłowo ułożyć puzzle, pocięty obrazek

 dziecko potrafi zapamiętać i powtórzyć prawidłowo tekst wiersza

Przebieg zajęć

I. Zabawa na powitanie Przekazujemy sobie uśmiech - powitanie na zajęciach · Dzieci siedzą w kole. Nauczyciel mówi do dzieci: wysyłam do was powitalny promyk uśmiechu, który powróci do mnie w pośpiechu – dotyka ramienia dziecka siedzącego obok (po prawej stronie) i patrząc mu w oczy uśmiecha się. Dzieci przekazują sobie uśmiech bez słów, dotykając lekko ramienia kolegi i uśmiechają się najpiękniej, jak potrafią.

L.p

FORMA ZAJĘĆ

REALIZACJA

POMOCE

UWAGI

1.

Gimnastyka mózgu „Leniwe ósemki”

Kreślenie płynnym ruchem „leniwych ósemek” (palcem wskazującym jednej ręki, potem drugiej, obiema splecionymi rękami, w powietrzu, na szarym papierze - mazakiem

Szary papier, mazaki

Elementy metody P. Dennisona

Ćwiczenie to poprawia płynność zapamiętywania, słuchania i myślenia jednocześnie

2.

Rozpoznawanie zwierząt na ilustracjach

Dzieci zapoznają się
z treścią obrazków, samodzielnie nazywają zwierzęta, określają ich cechy i czynności, jakie wykonują

Kolorowe ilustracje przedstawiające zwierzęta

Zwierzęta: pies, kot, owca, koza, krowa, kogut
i inne

3.

Różnicowanie odgłosów zwierząt

Dzieci wysłuchują nagrania z płyty CD i znajdują odpowiednią ilustrację związaną z danym dźwiękiem, wybierając ją
z pozostałych

Płyta CD
z zestawu „Co to?, Kto to?”

Ćwiczenia sprawności słuchowej

4.

Zabawa pamięciowa „Zgadnij, jakiego zwierzęcia brakuje”

Nauczyciel chowa jeden obrazek ze zwierzęciem,
a zadaniem dziecka jest odgadywanie, którego brakuje

Sześć wybranych ilustracji ze zwierzętami (pies, kot, owca, koza, , kogut, ,krowa)

5.

Dobieranie podpisów do obrazków

Dzieci samodzielnie
dopasowują właściwe napisy do ilustracji

Napisy do globalnego czytania
z nazwami zwierząt

Napisy z metody Glena Domana

6.

Puzzle ze zwierzętami, pocięte pięcioelementowe obrazki ze zwierzętami

Dzieci otrzymują puzzle lub pocięte obrazki składają w całość

Puzzle, pocięte obrazki

Nauczyciel pomaga dzieciom

7.

Nauka wiersza
pt. ”Kotek” na pamięć
z jednoczesnym rysowaniem sylwetki kota na plecach kolegi, na podłodze, następnie na kartce

Dzieci wysłuchują tekstu wiersza, obserwują wykonanie rysunku, następnie powtarzają po nauczycielu. Próbują samodzielnie odtwarzać treść wiersza z wykorzystaniem rysunku

Tekst wiersza: „Małe kółko, Duże kółko, Jedno ucho, Drugie ucho,

Trzy wąsiki z prawej strony,

Trzy wąsiki z lewej strony,

Ogonek zakręcony,

I jest kotek tyłem odwrócony”

Kartki do rysowania, mazaki

Rysowane wierszyki, dziecięce masażyki

8.

Malowanie palcami szablonu wybranego zwierzątka

Pomalowanie szablonu przez dziecko przedstawiającego sylwetkę kota, psa itp.

Farby plakatowe

Metoda malowania dziesięcioma palcami

9.

Podsumowanie zajęć

Pochwała ustna, nagrodzenie uczniów naklejkami, pożegnanie

Kolorowe naklejki


http://przedszkole8.staszow.pl/zajecia-z-projektu-erasmus1.html

25-11-2019, Agata Karwacka
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.