Przedszkole nr 8 im. J.Ch. Andersena
tel/fax: 15 864 1484

Historia

Historia Przedszkola Nr 8 im. J. Ch. Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie

01.09.1987 roku na osiedlu „Wschód” rozpoczyna swoją działalność Przedszkole Nr 8 w Staszowie. Mieści się ono w nowo wybudowanym, piętrowym budynku przy ulicy Kilińskiego 20. Otoczone jest dużym ogrodem, wyposażonym w urządzenia do zabaw oraz piaskownice. W placówce były cztery przestronne sale, pomieszczenia socjalne, gospodarcze i administracyjne, kuchnia , gabinet lekarski, szatnia, łazienki, magazyny, duża sportowa sala do zajęć ruchowych oraz taras. Przebywało tu 120 dzieci w 4 grupach wiekowych pod opieką 8 nauczycielek. Personel pomocniczy składał się z 9 osób. Pierwszą dyrektorką przedszkola została pani mgr Wanda Pastuszko. W kolejnych latach liczba dzieci uczęszczających do przedszkola i liczba oddziałów uległa wielu przemianom. W 1988 roku w sali gimnastycznej utworzono piąty oddział przedszkolny. Mijały lata, przestronne sale wielokrotnie odnawiane wypełniały się zabawkami , nowymi meblami. Niektóre pomieszczenia zmieniały swoje przeznaczenie w zależności od aktualnych potrzeb. Razem z dziećmi nauczyciele organizowali coraz więcej uroczystości przedszkolnych, w których uczestniczyli rodzice, dziadkowie, władze oświatowe i samorządowe. Przeglądając strony kroniki z tych lat ,z zapisów i zdjęć dowiadujemy się o coraz doskonalszych, nowocześniejszych sposobach i metodach pracy nauczycielek, które przez kolejne lata urozmaicały pracę z dziećmi organizowaniem wycieczek, spacerów, teatrzyków, Przedszkoliad , konkursów, itp. W roku 2001 Przedszkole Nr 7 , które mieściło się w sąsiedztwie Przedszkola Nr 8, w bloku przy ulicy Kilińskiego zostało jego filią i było nią aż do likwidacji filii w 2003 roku. Tak płynęły lata aż nastał 2004 rok a wraz z nim zmiany kadrowe. Pani Wanda Pastuszko przeszła na zasłużoną emeryturę. Dyrektorem przedszkola została pani mgr Elżbieta Snopek. Nastąpiła duża zmiana w organizacji pracy przedszkola. Przedszkole Nr 5 z oddziałami integracyjnymi zostało filią naszego przedszkola. Filia przedszkola mieściła się w parterowym budynku typu szwedzkiego przy ulicy J. Pawła II i posiadała 5 oddziałów , w tym oddziały integracyjne. Od 2005 roku Przedszkole Nr 8 nosi imię J. Ch. Andersena. od tej pory też ma własny hymn, do którego słowa ułożyła nauczycielka Justyna Lis .W 2006 roku nastąpiły kolejne zmiany na stanowisku dyrektora . Kolejnym dyrektorem została pani mgr Małgorzata Marzec. W dalszym ciągu postępowała modernizacja przedszkola, wymieniono okna, pomalowano sale zajęć, ogród przedszkolny wyposażono w nowoczesne, drewniane urządzenia do zabaw, pieniądze na ten cel uzyskano w części od sponsorów. W latach 2007-2009 przedszkole wzięło udział w międzynarodowym projekcie Comenius, realizowano wiele dodatkowych programów, kadra przedszkolna poszerzała swoją wiedzę na kursach, szkoleniach, osiągała wyższe szczeble awansu zawodowego. Filia przeniosła się do innego budynku przy ulicy Szkolnej, a stary budynek, który był już bardzo wysłużony rozebrano. Od 01. 09. 2011 roku Filia przedszkola zostaje zlikwidowana a oddziały integracyjne przenoszą się z budynku przy ulicy Szkolnej do budynku Przedszkola Nr 8. Przedszkole jest w tym czasie sześciodziałowe, w tym trzy oddziały to grupy integracyjne. Jeden przedszkolny oddział sześciolatków mieści się w Szkole Podstawowej Nr 3. W przedszkolu realizowana jest bezpłatna pomoc psychologiczno- pedagogiczna prowadzona przez wykwalifikowanych specjalistów: logopedę, psychologa, pedagoga, fizjoterapeutę. Dzieci uczestniczą w odpłatnych zajęciach dodatkowych : nauce języka angielskiego i rytmiki. Od dnia 01. 01. 2012 roku dyrektorem przedszkola zostaje pani mgr Alicja Misiak. Powstaje nowa koncepcja przedszkola, realizowanych jest wiele nowych projektów i projektów. Warto wspomnieć o realizowanym w przedszkolu we współpracy z komitetem rodzicielskim i Szkołą Podstawową Nr 3 Pewny Start czy o programie profilaktyki zdrowotnej. Od początku istnienia przedszkola tradycją jest organizowanie corocznych spotkań z Mikołajem, Balu karnawałowego, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy i Taty, Dnia Dziecka, Pożegnania sześciolatków. Do tych imprez ostatnio dołączyły , takie jak Urodziny Pana Andersena, Dzień Polskiej Niezapominajki , Dzień Ziemi, Dzień Marchewki. Od 01. 09. 2012 roku w budynku przedszkola rozpoczyna działalność Żłobek i Klub dziecięcy. Jesienią 2012 roku rusza rozbudowa przedszkola, dobudowano dwie piękne sale, łazienki, wykonano nową elewację budynku, zmodernizowano szatnię , hol i inne pomieszczenia przedszkolne. Nasze przedszkole pięknieje z dnia na dzień.
Przez wszystkie lata pracy kadra pedagogiczna starała się zapewnić swoim wychowankom jak najwięcej atrakcji, wzbogacając swój warsztat, dokształcając się, angażując się w realizacją zadań statutowych, programowych oraz potrzeb środowiska. Nauczyciele podejmują szereg działań aby nasze przedszkole było miejscem miłym i przyjaznym dla dzieci rodziców.

Od 01.09.2013 r. do 31.08.2014 r. w naszym przedszkolu realizowany został projekt „ Przedszkole równych szans”, którego koordynatorem była pani Justyna Lis i Iwona Grzybowska. Miał on na celu wsparcie istniejących przedszkoli przyczyniające się do wygenerowania dodatkowych miejsc dla dzieci 3-4 letnich w oddziale integracyjnym oraz zapewnienie wszystkim przedszkolakom udział w zajęciach dodatkowych. W ramach tego projektu z darmowych zajęć dodatkowych korzystały wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola. Na zajęcia specjalistyczne uczęszczały dzieci wg potrzeb i diagnoz przeprowadzonych przez zatrudnionych w ramach projekt specjalistów. Obok bogatej oferty zajęć dodatkowych nasze przedszkole zostało wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne, meble, sprzęt multimedialny, zostały zakupione nowe radioodtwarzacze, sprzęt nagłaśniający, tablica interaktywna. Oddział dzieci 3-4 letnich, który powstał dzięki wsparciu ze środków UE został wyposażony w nowe meble, stoliki, krzesła, dywany, biblioteczki. W ramach projektu został również wyposażony w nowe meble gabinet logopedyczny, a także zakupiono profesjonalne urządzenie – zestaw do terapii EEG Biofeedback. Dzięki wsparciu UE zakupiono również pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć języka angielskiego i warsztatów tanecznych. Wszystkie przedszkolaki korzystały także z lekcji pływania na basenie, które odbywały się w PCS w Staszowie. Lekcje pływania prowadzone były przez instruktorów pływania w obecności rodziców naszych wychowanków. W ramach projektu „ Przedszkole równych szans” wszystkie grupy przedszkolne uczestniczyły w darmowych wycieczkach wyjazdowych poznając walory krajoznawcze województwa świętokrzyskiego.

01-05-2016, Agata Karwacka
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.