Przedszkole nr 8 im. J.Ch. Andersena
tel/fax: 15 864 1484

Kursy edukacyjne -„Przyjazna edukacja krokiem do przyszłości”

Kursy edukacyjne

W ramach realizacji projektu „Przyjazna edukacja krokiem do przyszłości” dofinansowanego z Funduszy Europejskich – program POWER
w dniach 14.03.2022 – 25.03.2022 odbyła się druga mobilność nauczycieli
z Przedszkola nr 8 im. J. Ch. Andersena z Oddziałami Integracyjnymi
w Staszowie do St. Julien’s na Malcie. W szkoleniach zagranicznych wzięły udział trzy nauczycielki naszego przedszkola: Agnieszka Strzałka, Małgorzata Marzec i Aleksandra Poniewierska.

Podczas kursu „Fluency an English Language Development” Pani Agnieszka
i Małgorzata mogły rozwinąć umiejętności najbardziej potrzebne podczas komunikacji w języku angielskim. Dzięki kursowi eliminowały barierę językową poprzez korzystanie z realnych materiałów i kreowanie autentycznych sytuacji. Dzięki temu na zajęciach mogły maksymalnie zanurzyć się
w rzeczywistym języku angielskim.

Pani Aleksandra uczestniczyła w dwóch kursach „The Kindergarten Carousel” oraz „All Aboard the Primary Classroom – Adults”. Oba kursy wprowadzały do nowoczesnych metod nauczania. Liczne prezentacje, programy komputerowe oraz szereg materiałów edukacyjnych stosowanych przez nauczycieli umożliwił rozwój umiejętności edukacyjnych oraz innowacyjne wykorzystanie nowych technik nauczania w pracy. Dzielenie się wiedzą oraz umiejętnościami
z trenerami oraz kolegami z innych państw pozwolił spojrzeć na potrzeby dzieci w szerszej perspektywie.

Podczas zajęć „Special Needs” Pani Aleksandra, Małgorzata oraz Agnieszka poznały metody pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych używanymi w szkołach i przedszkolach na Malcie.

Szkolenia prowadzone były przez wykwalifikowanych trenerów. Nauczycielki miały okazję do wymiany wiedzy i doświadczenia z innymi uczestnikami kursu, zaprezentowania swojej placówki podczas prezentacji multimedialnej oraz podniesienia swoich kompetencji językowych. Wraz z innymi uczestnikami szkolenia pracowały razem nad interesującymi zagadnieniami i praktycznymi rozwiązaniami różnych problemów edukacyjnych.

Udział w międzynarodowym projekcie wpłynął na świadomość kulturową nauczycielek, poszerzył horyzonty i zmotywował do dalszej nauki języka angielskiego.

Wizyta naszych nauczycielek w maltańskiej szkole w ramach programu POWER FRSE to oprócz rozwijania kompetencji zawodowych okazja do poznania dziedzictwa kulturalnego, historii i tradycji Malty.

Kursy zorganizowane przez ETI Malta umożliwiły nam poszerzenie swoich kwalifikacji. Wymiana doświadczeń oraz rozwój umiejętności językowych wpłynęły pozytywnie na zakres posiadanej przez nas wiedzy. ETI Malta jako organizator szkolenia zapewnił wszystko na najwyższym poziomie.

http://przedszkole8.staszow.pl/power-malta1.html

Aleksandra Poniewierska

Agnieszka Strzałka

Małgorzata Marzec


W ramach realizacji projektu „Przyjazna edukacja krokiem do przyszłości” dofinansowanego z Funduszy Europejskich – program PO WER w dniach 13.09.2021. – 24.09.2021. odbyła się pierwsza mobilność nauczycieli z Przedszkola nr 8 im. J. Ch. Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie do Włoch do Florencji. W szkoleniach zagranicznych wzięło udział trzech nauczycieli naszego przedszkola: Wiesława Czerwiec, Agnieszka Sokoluk , Edyta Słomka.

Podczas kursu „Creativity, Innovation, Motivation and New Teaching Methodologies” uczestniczki zdobyły praktyczne doświadczenie w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych ICT w edukacji i dowiedziały się, jak :zrozumieć i motywować dzieci za pomocą zadań związanych z rozwiązywaniem problemów i kreatywnym myśleniem; jak motywować dzieci i skłaniać ich do refleksji nad swoim zachowaniem; w jaki sposób dawać jasne instrukcje, organizować pracę w parach i grupach oraz rozwijać pozytywne relacje.

Kurs dotyczył nowych strategii usprawniających nauczanie przy użyciu najnowszych technik edukacyjnych i narzędzi, takich jak: Classroom Management – zarządzanie klasą, grupą , ICT – technologia informacyjno-komunikacyjna, The Flipped Classroom – odwrócone zajęcia: to rodzaj blended learningu, nowej strategii, która zmienia tradycyjne nauczanie, dzięki tej metodzie uczenie się jest bardziej aktywne i interaktywne., Project-Based Learning (PBL) – nauka oparta na projektach: to nauka skoncentrowana na dziecku , która pozwala na aktywną eksplorację realnego świata., Student-centered learning – nauka skoncentrowana na dziecku na jego zainteresowaniach, stylach uczenia się.

Szkolenie prowadzone było przez wykwalifikowanych trenerów. Nauczycielki miały okazję do wymiany wiedzy i doświadczenia z innymi uczestnikami kursu, zaprezentowania swojej placówki podczas prezentacji multimedialnej oraz podniesienia swoich kompetencji językowych. Wraz z innymi uczestnikami szkolenia pracowały razem nad interesującymi zagadnieniami i praktycznymi rozwiązaniami różnych problemów edukacyjnych.

Udział w międzynarodowym projekcie wpłynął na świadomość kulturową nauczycielek, poszerzył horyzonty i zmotywował do dalszej nauki języka angielskiego.

Wizyta naszych nauczycieli we włoskiej szkole w ramach programu POWER FRSE to oprócz rozwijania kompetencji zawodowych okazja do poznania dziedzictwa kulturalnego, historii i tradycji Włoch.

http://przedszkole8.staszow.pl/przyjazna-edukacja-krokiem-do-przyszlosci2.html

Agnieszka Sokoluk

Edyta Słomka

Wiesława Czerwiec

26-04-2022, Agata Karwacka
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.