Przedszkole nr 8 im. J.Ch. Andersena
tel/fax: 15 864 1484

Kursy edukacyjne

W ramach realizacji projektu „Przyjazna edukacja krokiem do przyszłości” dofinansowanego z Funduszy Europejskich – program PO WER w dniach 13.09.2021. – 24.09.2021. odbyła się pierwsza mobilność nauczycieli z Przedszkola nr 8 im. J. Ch. Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie do Włoch do Florencji. W szkoleniach zagranicznych wzięło udział trzech nauczycieli naszego przedszkola: Wiesława Czerwiec, Agnieszka Sokoluk , Edyta Słomka.

Podczas kursu „Creativity, Innovation, Motivation and New Teaching Methodologies” uczestniczki zdobyły praktyczne doświadczenie w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych ICT w edukacji i dowiedziały się, jak :zrozumieć i motywować dzieci za pomocą zadań związanych z rozwiązywaniem problemów i kreatywnym myśleniem; jak motywować dzieci i skłaniać ich do refleksji nad swoim zachowaniem; w jaki sposób dawać jasne instrukcje, organizować pracę w parach i grupach oraz rozwijać pozytywne relacje.

Kurs dotyczył nowych strategii usprawniających nauczanie przy użyciu najnowszych technik edukacyjnych i narzędzi, takich jak: Classroom Management – zarządzanie klasą, grupą , ICT – technologia informacyjno-komunikacyjna, The Flipped Classroom – odwrócone zajęcia: to rodzaj blended learningu, nowej strategii, która zmienia tradycyjne nauczanie, dzięki tej metodzie uczenie się jest bardziej aktywne i interaktywne., Project-Based Learning (PBL) – nauka oparta na projektach: to nauka skoncentrowana na dziecku , która pozwala na aktywną eksplorację realnego świata., Student-centered learning – nauka skoncentrowana na dziecku na jego zainteresowaniach, stylach uczenia się.

Szkolenie prowadzone było przez wykwalifikowanych trenerów. Nauczycielki miały okazję do wymiany wiedzy i doświadczenia z innymi uczestnikami kursu, zaprezentowania swojej placówki podczas prezentacji multimedialnej oraz podniesienia swoich kompetencji językowych. Wraz z innymi uczestnikami szkolenia pracowały razem nad interesującymi zagadnieniami i praktycznymi rozwiązaniami różnych problemów edukacyjnych.

Udział w międzynarodowym projekcie wpłynął na świadomość kulturową nauczycielek, poszerzył horyzonty i zmotywował do dalszej nauki języka angielskiego.

Wizyta naszych nauczycieli we włoskiej szkole w ramach programu POWER FRSE to oprócz rozwijania kompetencji zawodowych okazja do poznania dziedzictwa kulturalnego, historii i tradycji Włoch.

http://przedszkole8.staszow.pl/przyjazna-edukacja-krokiem-do-przyszlosci2.html

Agnieszka Sokoluk

Edyta Słomka

Wiesława Czerwiec


W dniach 22-29.04. 2019r. nauczycielki z naszego przedszkola wzięły udział w europejskich szkoleniach zorganizowanych przez Erasmus Plus.

Pani Lidia Bąk i Iwona Grzybowska wzięły udział w kursie pt: „Skuteczne strategie nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, który odbył się we Włoszech we Florencji.

Pani Kamila Kobryn-Jacak oraz Agnieszka Sokoluk uczestniczyły w kursie pt: ,, Edukacja w terenie”, który odbył się na Cyprze.

Szkolenia to realizacja projektu „Kreatywny nauczyciel europejskiego przedszkola” w ramach programu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” , program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Włochy

Kurs we Florencji dotyczył poznania rozwiązań edukacyjnych, metod, sposobów pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Miałyśmy możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami kursu z różnych krajów europejskich. Ponadto była to okazja do podniesienia kompetencji z języka angielskiego. Nawiązałyśmy nowe kontakty i ciekawe znajomości.

Udział w programie POWER pozwolił nam poznać kulturę, zwyczaje i tradycje pięknego kraju- Włoch, a szczególnie malowniczego regionu Toskanii jakim jest Florencja, Bolonia, Piza.

Zdobyte umiejętności i doświadczenie wykorzystamy w życiu zawodowym i prywatnym.

Iwona Grzybowska

Lidia Bąk

http://przedszkole8.staszow.pl/wlochy.html


Cypr

Kurs „Edukacja środowiskowa i terenowa” który odbył się na Cyprze pozwolił wzbogacić nam repertuar technik i pomysłów pedagogicznych w zakresie edukacji środowiskowej i prowadzenia zajęć w terenie. Praktyczne ćwiczenia w parku, górach, nad morzem, w gospodarstwie ekologicznym, na ścieżce przyrodniczej pomogły nam jeszcze mocniej zrozumieć jak ważne dla rozwoju podopiecznych jest wielozmysłowe poznawanie świata aby stały się wrażliwe, świadome i kreatywne.

Mobilność wiązała się również z możliwością poznania innych kultur, wymianą doświadczeń
z nauczycielami z różnych krajów europejskich , promocją pracy naszej placówki. Ważnym elementem było podniesienie umiejętności posługiwania językiem angielskim.

Kamila Kobryn – Jacak

Agnieszka Sokoluk

http://przedszkole8.staszow.pl/szkolenie-na-cyprze.html


Malta

Kolejny kurs w ramach projektu "Kreatywny nauczyciel europejskiego przedszkola" realizowany z programu POWER odbył się na Malcie w dniach 21.05 - 24.05. 2019 r. Nauczyciel języka angielskiego miał możliwość poznania metody CLIL - ang. Content and Language Integrated Learning, czyli metody zintegrowanego kształcenia przedmiotowo - językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego. Metoda CLIL może być stosowana na każdym etapie edukacji, zwiększa motywację do nauki języka obcego i jest okazją do dobrej zabawy w języku angielskim.

Alicja Włoś

http://przedszkole8.staszow.pl/malta1.html

23-10-2021, Agata Karwacka
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.