Przedszkole nr 8 im. J.Ch. Andersena
tel/fax: 15 864 1484

OFERTA ZAJĘĆ DLA DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

OFERTA ZAJĘĆ DLA DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

(dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju)

Od 01 września 2021 roku w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Zapewniamy dzieciom wielospecjalistyczne i kompleksowe działania od chwili stwierdzenia u dziecka niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole. Podstawą do objęcia dziecka jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez zespół orzekający w Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. ( więcej na www.gov.pl po hasłem wczesne wspomaganie rozwoju).

Od 01 września 2021 roku zostanie wydłużony dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (oddziały integracyjne) czas pobytu w placówce od godz. 8.00 do godz. 16.00.

Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych organizuje różne formy zajęć rewalidacyjnych oraz w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

Terapię logopedyczną

- zajęcia indywidualne, grupowe

- ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, ortofoniczne, usprawniające motorykę narządów mowy, kształcące słuch fonemowy

- elementy Metody Krakowskiej

- ćwiczenia z zakresu logorytmiki, muzykoterapii, emisji głosu

- Alternatywne metody komunikacji (AAC)

Terapia Pedagogiczna:

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

- zajęcia z terapii pedagogicznej

Zajęcia rewalidacyjne z pedagogiem specjalnym, oligofrenopedagogiem, surdopedagogiem oraz tyflopedagogiem

- Terapia ręki

- Felicji Affolter

- Pedagogika zabawy

- Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

- Metoda Aktywności Knillów

- elementy metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

- elementy metody Montessorii

Terapię Integracji Sensorycznej

- zajęcia indywidualne

- dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych (dotykowych, przedsionkowych, proprioceptywnych, wzrokowych, słuchowych, smakowych)

- sensoplastyka

- metoda naśladowcza, pokazu

- elementy pedagogiki zabawy

Zajęcia z psychologiem

- zajęcia indywidualne, grupowe

- Trening EEG Biofeedback

- Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Wspieranie rodziców, nauczycieli i specjalistów w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i rozwojowych;

Ponadto proponujemy wiele metod wspierających, m.in.:

Hipoterapia

Współpracujemy ze stajnią w Szczece „Pod lasem”, gdzie organizujemy zajęcia zooterapeutyczne oraz z zakresu hipoterapii.

Hortiterpia

Zajęcia w ogrodzie przedszkolnym oraz wyjazdy do lasu z wykorzystaniem różnorodności roślin ( zioła, kwiaty, warzywa, drzewa) – wykorzystanie ogrodu, lasu i materiałów naturalnych do zajęć relaksacyjnych oraz stymulujących ogólny rozwój psychofizyczny dziecka.

Sensoplastyka

Zajęcia rozwojowe, które polegają na wspieraniu samodzielności i kreatywności dzieci. Mnogość faktur, kolorów, materiałów, produktów spożywczych to domena tych zajęć. Naszym celem jest pobudzenie wszystkich zmysłów tak, aby dziecko mogło samo na własnej skórze poczuć ich oddziaływanie.

Wszystkie zajęcia prowadzą wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści.

http://przedszkole8.staszow.pl/oferta-zajec.html

16-06-2021, Agata Karwacka
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.